KOKODASH

Unikatni nakit nastao kao reciklaža zaboravljenih, slučajno nađenih i odbačenih predmeta.
Ko'ko daš, tol'ko dobiješ.
Autorka: Mina Ilić, scenograf i kostimograf.
Diplomirani arhitekta.Коментари

Najviše ste čitali